AKTUALNOŚCI

Połączenie nie mogło zostać utworzone: SQLSTATE[HY000] [2019] Can't initialize character set utf-8 (path: /usr/share/mysql/charsets/)